Mergi la conţinutul principal

Termenii campaniei

SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI

1.1. Organizatorul campaniei „Play&Win cu O-tentic“ („Campania”) este PURATOS PROD S.R.L., cu sediul in Soseaua de centura nr. 25, com. Tunari, jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J23/1532/2006; CUI: RO 6865257 (“Organizatorul”).

1.2. Campania se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in perioada 15 Ianuarie 2022 incepand cu ora 00:00 si pana la data de 15 aprilie 2022 ora 23:59, sau pana la epuizarea cardurilor razuibile, oricare dintre evenimente care intervine primul, in conformitate cu prezentul document care este valabil pentru toti participantii. Campania se va desfasura in fiecare zi lucratoare din perioada mentionata mai sus. 

1.3. Detalii referitoare la Campanie se pot obtine telefonic la: 021/529 49 13 (numar cu tarif normal; programul de functionare este de luni pana vineri in intervalul orar 08:00 - 16:00, cu exceptia sarbatorilor legale).

1.4. Prezentul document poate fi descarcat de pe site-ul Organizatorului sau poate fi pus la oricarui solicitant, in mod gratuit, pe baza unei solicitari scrise transmisa pe adresa Organizatorului descrisa la Art. 1.1. de mai sus, in atentia Departamentului Marketing cu mentiunea „Play&Win cu O-tentic”. 

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica regulile Campaniei, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestora in aceeasi maniera in care au fost facute si public. Alte anexe, precum si actele aditionale la prezentul, incheiate dupa data inceperii Campaniei, vor face parte integranta din acesta si vor putea fi modificate oricand de catre Organizator, fara vreo alta formalitate prealabila. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi durata Campaniei in cazul in care premiul Campaniei ramane neacordat la incheierea duratei Campaniei.

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE

2.1 La aceasta Campanie pot participa distribuitorii/cumparatorii Puratos Prod SRL, conform criteriilor si conditiilor descrise in prezentul document de desfasurare a Campaniei.

2.2  Participarea la Campanie presupune cunoasterea si acceptarea integrala a prezentului document.

SECTIUNEA 3. PREMIILE DE FIDELIZARE

3.1. Potrivit Mecanismului de participare la Campanie, la achizitionarea unei cantitati de 10 kg de produs O-Tentic participantii primesc un (1) card razuibil. Cardul razuibil contin un cod unic.

3.2. Premiile de fidelizare sunt următoarele:

 • 16 bucati x Cutie A constand in: material de panificație (inclusiv tricouri, șepci, șorțuri, cuțite, tăietor de aluat și răzuitor) in valoare de 50 €;
 • 20 bucati x Cutie B constand in: material de panificație (incl. Un borcan, cronometru invers, cupă pentru făină, recipient multifuncțional, termometru, cuțite, tăietor de aluat și răzuitor și bici) in valoare de 100 €;
 • 4 bucati x Cutie C constand in: material de panificație (inclusiv recipient pentru aluat, matriță pentru pâine, cuțite, tăietor și răzuitor de aluat, banetoni, învelitori pentru baneton, cârpă, recipient multifuncțional) in valoare de 200 €.

Pentru evitarea oricarui dubiu, câștigătorii vor putea câștiga, per participare, unul dintre premiile de mai sus, fie:

 • o (1) x (o bucata) cutie A
 • o (1) x (o bucata) cutie B
 • o (1) x (o bucata) cutie C

SECTIUNEA 4. MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE.

4.1. Participarea la competiție se poate face numai online, prin intermediul site-ului www.playandwin-with-o-tentic.com.

4.2. Participanții au acces la formularul de participare online completând codul unic de pe pagina de întâmpinare. Apoi, Participanții trebuie să răspundă corect la întrebarea Campaniei.

4.3. Pentru ca participarea să fie valabilă, participanții trebuie să completeze corect și complet numele companiei lor, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de expediere pentru potențialul premiu și câteva întrebări legate de afaceri. Participanții sunt responsabili pentru completarea corectă a detaliilor lor. Participanții trebuie, de asemenea, să confirme că acceptă aceste reguli, care pot fi consultate gratuit online pe site-ul web al Campaniei.

4.4. Participanții pot participa la competiție de mai multe ori, cu condiția să aibă mai multe carduri razuibile cu un cod unic. Cu toate acestea, un cod unic poate fi utilizat o singură dată.

4.5. Asadar, cu codul unic, Participanții pot câștiga unul dintre premii, cu condiția să urmeze în mod corespunzător pașii de mai jos:

 • Accesați site-ul web al Puratos Prod SRL 
 • Veți fi redirecționat către www.playandwin-with-o-tentic.com. 
 • Introduceți codul unic;
 • Răspundeți corect la întrebarea Campaniei;
 • Completați întrebările legate de afacere.
 • Completați datele companiei lor pe formularul online;

4.6. O înregistrare în concurs este considerată completă dacă datele companiei, întrebarea privind concurența, codul unic și întrebările legate de afacere sunt completate și dacă informațiile sunt corecte, lizibile și clare. În situatii in care exista dubii cu privire la cele anterior mentionate, Organizatorul va decide dacă un formular este considerat completat corespunzator.

SECTIUNEA 5. DESEMNAREA CASTIGATORULUI.

5.1 Participantul care și-a trimis datele companiei, a răspuns la întrebările legate de afaceri, este titularul unui cod unic care a fost trasnmis in perioada Campaniei conform art.1.2. și care a răspuns corect la intrebarile Campaniei, va participa la tragerea la sorti.
 
5.2. Câștigătorii vor fi anunțați prin e-mail și prin intermediul site-ului web al Campaniei. E-mailul va fi transmis numai la adresa de e-mail înregistrată, așa cum este detaliat în formularul online de participare la campanie.

5.3. Prin e-mail câștigătorul va fi informat cu privire la modalitățile de primire a premiului.

5.4. Toate premiile vor fi trimise câștigătorilor prin poștă la adresele înregistrate, așa cum este detaliat în formularul online de participare la concurs. Organizatorul nu poate fi responsabil pentru întârzieri sau erori de livrare a premiilor care nu sunt cauzate din culpa sa.

5.5. Organizatorul nu va trimite nicio comunicare către necastigatori.

SECTIUNEA 6. CLAUZE DIVERSE 

6.1. Participarea la Campanie este exclusiv online. Este esențial ca adresele de e-mail înregistrate de catre participanti să fie active, adică să fie utilizate de fapt de către participanți, astfel încât să poată fi contactați de către organizator. Totodata, participarea la Campanie implică acceptarea necondiționată a prevederilor mentionate in prezentul document.

6.2. Organizatorul nu poate fi responsabilizat în niciun caz în cazul în care aceste comunicări nu reușesc să ajungă în cutiile poștale ale Participanților din cauza faptului că adresele de e-mail nu mai sunt active. Intrucat comunicarea este exclusiv electronică, participanții trebuie să ia măsurile de precauție necesare în setările casutei lor poștale, astfel încât mesajele de la Organizator să nu fie refuzate și, dacă este cazul, să verifice în mod regulat „e-mailul nedorit” („spam”) "sau orice altă denumire similară. Unele programe înregistrează automat e-mailuri nesemnate în acest folder. Organizatorul nu poate fi, în niciun caz, tras la răspundere dacă, după ce e-mailul a fost trimis, nu ajunge la destinație din orice motiv care este independent de Organizator.

6.3. Organizatorul nu poate fi tras la răspundere pentru consecințele schimbării adreselor de către Participanti după înregistrarea lor pe site-ul web al Campaniei. Organizatorul nu poate fi, în niciun caz, responsabil pentru orice erori ale datelor furnizate de participanți, cum ar fi o adresă incorectă sau necunoscută de e-mail.

6.4. Organizatorul, personalul său sau terte părți implicate de Organizator în organizarea Campaniei nu pot fi tinute responsabile -  cu excepția cazului intenției frauduloase, - pentru orice daune, directe sau indirecte, fizice sau psihice, cauzate de participarea la Campanie. Această renunțare la responsabilitate se aplică, de asemenea, defecțiunilor tehnice și / sau erorilor legate de echipamentele și software-ul utilizat, care ar face temporar imposibilă sau foarte dificilă participarea la Campanie, sau chiar ar întrerupe-o. Prin urmare, Organizatorul nu poate fi tras la răspundere pentru orice riscuri legate de utilizarea internetului sau a e-mailului și, în special, nu va fi tras la răspundere pentru orice pagube suferite de dispozitivele electronice ale participanților în timpul participării lor la această Campanie.

6.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda, anula sau modifica această Campanie fără a acorda niciun fel de despăgubire sau interes participanților sau oricărei alte persoane, fără notificare, în caz de forță majoră sau orice alt eveniment dincolo de controlul său, inclusiv, dar fără a se limita la funcționarea defectuoasă a internetului, orice altă problemă legată de rețelele de comunicații, calculatoare, internetul furnizorilor și serverele acestora.

SECTIUNEA 7. RESPONSABILITATE

7.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in scop de prevenire sau sanctionare a oricarui caz de frauda, abuz, tentativa de frauda sau abuz sau orice alte activitati sau care ar putea afecta desfasurarea acestei Campanii in conditiile prevazute de Regulament sau care ar putea duce la incalcarea drepturilor tertilor.

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA

8.1 Pentru scopul prezentului document, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul.

8.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea prezentului document si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 din Codul Civil. In cazul in care Organizatorul invoca forta majora, acesta este obligat sa comunice, participantilor la Campanie, existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 9. LITIGII

9.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane. 

9.2. Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului document.

----

Gabriela Anca Burcea                                  
General Manager                          
 

Andreea Ciocanescu
Product Manager