Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κανόνες διαγωνισμού για τον διαγωνισμό

Άρθρο 1: Σκοπός των κανόνων

Οι παρόντες κανόνες καθορίζουν τους όρους και προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού «Play & Win with O-Tentic» (εφεξής «ο διαγωνισμός»). Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την Puratos NV και τις θυγατρικές της (εφεξής «ο Διοργανωτής»), με έδρα στη διεύθυνση 1702 Dilbeek, Industrialaan 25, με αριθμό 0438.632.416, και αποτελεί ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ των μερών.

Άρθρο 2 - Βραβείο διαγωνισμού 

Τα βραβεία είναι τα εξής: 

  • Κουτί Αx25: υλικά αρτοποιίας (περιλαμβάνει μπλουζάκια, σκούφους, ποδιές, μαχαίρια, κόφτη ζύμης και ξέστρο), αξίας περίπου 50 ευρώ  
  • Κουτί Βx19: υλικά αρτοποιίας (περιλαμβάνει βάζο, χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης, κουτάλα αλευριού, δοχείο πολλαπλών χρήσεων, θερμόμετρο, μαχαίρια, κόπτη ζύμης και ξέστρο και χτυπητήρι), αξίας περίπου 100 €  
  • Κουτί Γx7: αρτοποιίας (περιλαμβάνει δοχείο ζύμης, φόρμα για άρτο, μαχαίρια, κόπτη ζύμης και ξέστρο, καλούπι, καλύμματα καλουπιού, ύφασμα, δοχείο πολλαπλών χρήσεων), αξίας περίπου 200 € 

Οι νικητές θα είναι σε θέση να κερδίσουν, ανά εγγραφή, ένα από τα παραπάνω βραβεία, είτε:

  • Ένα Κουτί A
  • Ένα Κουτί B
  • Ένα Κουτί Γ

Ο συνολικός αριθμός των νικητών για την Ελλάδα θα ανέρθει σε 51  

Άρθρο 3 - Συμμετοχή στον Διαγωνισμό

Κάθε επαγγελματίας αρτοποιός (βιοτέχνης/βιομηχανία ή λιανική) μπορεί να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό (εφεξής «Συμμετέχων»).  Το προσωπικό του γραφείου (υπεργολάβος του Διοργανωτή και υπεύθυνος για τα πρακτικά θέματα του Διαγωνισμού), καθώς και τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην οργάνωση του Διαγωνισμού, αποκλείονται από τη συμμετοχή.

Άρθρο 4 - Γενική δομή του Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες. Για κάθε 10 kg O-Tentic που αγοράζεται, κάθε Συμμετέχων λαμβάνει μία (1) κάρτα «ξυστό». Η κάρτα «ξυστό» περιλαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό. Με αυτόν τον μοναδικό κωδικό, οι Συμμετέχοντες μπορούν να κερδίσουν ένα από τα βραβεία, εφόσον ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

•    Μεταβούν στον τοπικό ιστότοπο puratos.gr 
•    Θα ανακατευθυνθούν (ή θα μεταβούν απευθείας στη διεύθυνση :) www.playandwin-with-o-tentic.com.
•    Εισάγουν τον μοναδικό κωδικό. 
•    Απαντήσουν σωστά στο ερώτημα του Διαγωνισμού.
•    Συμπληρώσουν τα στοιχεία της εταιρείας τους στην ηλεκτρονική φόρμα.
•    Συμπληρώσουν τις ερωτήσεις που σχετίζονται με την επιχείρηση.

H καταχώριση  για συμμετοχή στον Διαγωνισμό θεωρείται πλήρης αν τα δεδομένα της εταιρείας, η ερώτηση του Διαγωνισμού, ο μοναδικός κωδικός και οι ερωτήσεις που σχετίζονται με την επιχείρηση έχουν συμπληρωθεί και εφόσον οι πληροφορίες είναι σωστές, ευανάγνωστες και σαφείς. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο Διοργανωτής θα αποφασίσει κατά την κρίση του αν μια φόρμα θεωρείται πλήρης.

Άρθρο 5 - Διάρκεια του Διαγωνισμού

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι ανοικτή από 24 Ιανουαρίου 2022 στις 0:00 έως τις 22 Απριλίου 2022 στις 23:59 ή έως ότου εξαντληθεί η προμήθεια ξυστών, όποιο συμβεί πρώτο.

Άρθρο 6 - Πρακτική οργάνωση του Διαγωνισμού

Άρθρο 6.1 - Λειτουργία του Διαγωνισμού

Κάθε 10 kg O-Tentic που αγοράζονται λαμβάνεται μία (1) κάρτα «ξυστό». Η κάρτα «ξυστό» περιλαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό μπορεί να γίνει μόνο διαδικτυακά, μέσω του ιστοτόπου www.playandwin-with-o-tentic.com. Οι Συμμετέχοντες αποκτούν πρόσβαση στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής συμπληρώνοντας τον μοναδικό κωδικό στη σελίδα καλωσορίσματος. Στη συνέχεια, οι Συμμετέχοντες πρέπει να απαντήσουν σωστά στην ερώτηση του Διαγωνισμού.

Για να είναι έγκυρη η εγγραφή τους, οι Συμμετέχοντες πρέπει επίσης να συμπληρώσουν σωστά και πλήρως το όνομα της εταιρείας τους, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση αποστολής για το πιθανό βραβείο και ορισμένες ερωτήσεις που σχετίζονται με την επιχείρηση. Οι Συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για τη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων τους. Οι Συμμετέχοντες πρέπει επίσης να επιβεβαιώσουν ότι αποδέχονται αυτούς τους κανόνες, των οποίων μπορούν ελεύθερα να λάβουν γνώση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

Οι Συμμετέχοντες μπορούν να εισέλθουν στο Διαγωνισμό αρκετές φορές, με την προϋπόθεση ότι έχουν πολλαπλές κάρτες «ξυστό» με μοναδικό κωδικό. Ωστόσο, ο μοναδικός κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά.

Άρθρο 6.2 - Οι ανακοινώσεις που αφορούν τον διαγωνισμό πραγματοποιούνται μόνο με ηλεκτρονικά μέσα

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου. Είναι σημαντικό οι καταχωρισμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να είναι ενεργές, δηλαδή να χρησιμοποιούνται από τους Συμμετέχοντες, ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους ο Διοργανωτής. 

Ο Διοργανωτής δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση που οι επικοινωνίες αυτές δεν φθάσουν στο γραμματοκιβώτιο των Συμμετεχόντων για τον λόγο ότι οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι πλέον ενεργές, ή τα μηνύματα του Διοργανωτή θεωρηθούν ανεπιθύμητα ή για οποιονδήποτε άλλον τεχνικό λόγο που αφορά τα γραμματοκιβώτια των Συμμετεχόντων ή/και τις συνδέσεις τους στο διαδίκτυο, ο οποίος δεν σχετίζεται με τον Διοργανωτή.

Άρθρο 6.3 - Καθορισμός του νικητή

Ο Συμμετέχων που υπέβαλε τα στοιχεία της εταιρείας του, απάντησε στις ερωτήσεις που σχετίζονται με την επιχείρηση, είναι κάτοχος ενός μοναδικού κωδικού ο οποίος εισήχθη ως συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και απάντησε σωστά στην ερώτηση του Διαγωνισμού, κερδίζει το βραβείο που φαίνεται στη σελίδα του Διαγωνισμού. Το ποιο βραβείο κερδίζει ένας Συμμετέχων καθορίζεται από τη σειρά υποβολής της συμπληρωμένης Φόρμας Διαγωνισμού. Παγκοσμίως θα υπάρξουν 653 νικητές.

Άρθρο 7 - Απονομή των βραβείων

Οι νικητές θα ενημερώνονται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού. Αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποσταλεί μόνο στην καταχωρημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως περιγράφεται αναλυτικά στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής στον διαγωνισμό. Με αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο νικητής θα ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες σχετικά με την παραλαβή του βραβείου. Όλα τα βραβεία αποστέλλονται στους νικητές ταχυδρομικώς στις καταχωρημένες διευθύνσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής στον διαγωνισμό. Ο Διοργανωτής δεν θα στείλει καμία ενημέρωση σε όσους δεν κέρδισαν.

Άρθρο 8 - Βιομηχανική Και Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων που θα χρησιμοποιηθούν από τον Διοργανωτή για την διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Διοργανωτή ή των εκάστοτε συνεργατών του και προστατεύονται από τον νόμο. Απαγορεύεται αυστηρά η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση των ανωτέρω εμπορικών σημάτων και λογοτύπων από τρίτους, μη έχοντες δικαίωμα ως προς αυτό. Σε περίπτωση όπου ήθελε διαπιστωθεί παραβίαση των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Διοργανωτή, εκείνος διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί ενδίκως εναντίον του υπαιτίου της παραβίασης.

Άρθρο 9 - Προσωπικά στοιχεία

Ο οργανισμός θα επεξεργάζεται, βάσει υπεργολαβίας για τον Διοργανωτή, τα (προσωπικά) δεδομένα που γνωστοποιούνται από τους Συμμετέχοντες κατόπιν της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό. Ο τελευταίος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, η πράξη της 8ης Δεκεμβρίου 1992 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και οι διατάξεις του νόμου 4624/2019 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, οι Συμμετέχοντες θα ενημερωθούν ότι τα προσωπικά τους δεδομένα θα αποθηκευτούν και θα διατηρηθούν στην προκαθορισμένη βάση δεδομένων του Διαχειριστή. 

Κάθε Συμμετέχων μπορεί, δωρεάν και με απλή γραπτή αίτηση προς τους Puratos Belux, Industrialaan 25, Zone Maalbeek, 1702 Groot-Bijgaarden ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς info@puratos.gr., να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα και, κατά περίπτωση, να ζητήσει διόρθωση ή/και διαγραφή για εσφαλμένα, ελλιπή ή/και μη συναφή δεδομένα. 

Τα δεδομένα που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν επίσης για την άμεση επαφή με τους Συμμετέχοντες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού και η αποτελεσματική απονομή του βραβείου εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου. Τα δεδομένα που συλλέγονται μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή στατιστικών μελετών.

Επιπλέον, οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παραχωρούν ρητά στον Διοργανωτή το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομά τους για διαφημιστικούς σκοπούς και, όταν προκύπτει ανάγκη, και για φωτογραφίες που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής, χωρίς αυτό να τους παρέχει κανένα δικαίωμα πληρωμής ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή όφελος πέραν του βραβείου που απονέμεται.

Άρθρο 10 - Ευθύνη

Ο Διοργανωτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τις συνέπειες της αλλαγής διεύθυνσης από τον Συμμετέχοντα μετά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν σφάλματα στα δεδομένα που παρέχουν οι Συμμετέχοντες, όπως εσφαλμένη ή άγνωστη διεύθυνση ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο Διοργανωτής, το προσωπικό του ή τρίτα μέρη που χρησιμοποιεί ο Διοργανωτής στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι, εκτός από την περίπτωση δόλιας πρόθεσης, για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, σωματική ή διανοητική, που προκαλείται από τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό σε πρόσωπα, στους Συμμετέχοντες ή στον εξοπλισμό τους (υλικό και λογισμικό), ή στους νικητές, ιδίως μετά τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό ή κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής του βραβείου. Αυτή η απαλλαγή από την ευθύνη ισχύει επίσης για τεχνικές αστοχίες ή/και σφάλματα που σχετίζονται με τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό και λογισμικό, τα οποία θα καθιστούσαν τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό προσωρινά αδύνατη ή πολύ δύσκολη, ή ακόμη και θα τον διέκοπταν. Ως εκ τούτου, ο Διοργανωτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, ειδικότερα, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία που υπέστησαν οι ηλεκτρονικές συσκευές των συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στον παρόντα διαγωνισμό.

Ο Διοργανωτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για καθυστερήσεις ή σφάλματα στην παράδοση των βραβείων. Σε περίπτωση μόνιμης ζημίας από τον προμηθευτή, για παράδειγμα σε περίπτωση πτώχευσης, δεν μπορεί να αναμένεται από τον Διοργανωτή να αναλάβει την ευθύνη για την παροχή, ούτε να αποζημιώσει τον νικητή.

Δεδομένου ότι η επικοινωνία είναι αποκλειστικά ηλεκτρονική, εναπόκειται στους Συμμετέχοντες να λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις στις ρυθμίσεις του γραμματοκιβωτίου τους, έτσι ώστε τα μηνύματα από τον Διοργανωτή να μην απορρίπτονται και, αν είναι απαραίτητο, να ελέγχουν τακτικά τον φάκελο «ανεπιθύμητο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο» («spam» ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια ονομασία). Μερικά προγράμματα αρχειοθετούν αυτόματα τα μη υπογεγραμμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτόν τον φάκελο. Ο Διοργανωτής δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνος αν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετά την αποστολή του, δεν φθάσει στον προορισμό του για οποιονδήποτε λόγο που δεν συνδέεται με τον Διοργανωτή.

Άρθρο 11 - Γενικά

Άρθρο 11.1 - Αποδοχή αυτών των κανόνων

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κανόνων και δεν θα εξετασθεί καμία αμφισβήτηση των κανόνων αυτών, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του Διοργανωτή.
 
Άρθρο 11.2 - Μεταβολές

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει, να ακυρώσει ή να τροποποιήσει τον Διαγωνισμό χωρίς να παράσχει οποιαδήποτε αποζημίωση ή τόκο στους Συμμετέχοντες ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου γεγονότος πέρα από τον έλεγχό του, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της δυσλειτουργίας του διαδικτύου, οποιουδήποτε άλλου προβλήματος που συνδέεται με δίκτυα επικοινωνίας, υπολογιστές, το διαδίκτυο των προμηθευτών μας και τους διακομιστές τους. Κάθε απρόβλεπτη υπόθεση στο πλαίσιο των παρόντων κανόνων θα αντιμετωπιστεί από τον Διοργανωτή, ο οποίος θα λάβει μια κυρίαρχη απόφαση που είναι δεσμευτική για τα μέρη.

Άρθρο 11.3 - Νομική αρμοδιότητα

Οι παρόντες κανόνες του Διαγωνισμού διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση επίμονης διαφωνίας σχετικά με την εφαρμογή ή/και την ερμηνεία των κανόνων αυτών και ελλείψει φιλικού διακανονισμού, κάθε διαφορά θα επιλύεται με διαμεσολάβηση. Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση,  δικαιοδοσία για να κρίνουν την διαφορά ή το μη επιλυθέν τμήμα αυτής έχουν τα δικαστήρια της Αθήνας. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί κατά και να αποκλείσει από τον Διαγωνισμό οποιοδήποτε άτομο το οποίο έχει προσπαθήσει να διαπράξει απάτη. 

Άρθρο 11.4 - Ισχύς 

Αν οποιοσδήποτε από τους όρους του παρόντος ήθελε θεωρηθεί άκυρος, οι λοιποί όροι δεν επηρεάζονται και εξακολουθούν να ισχύουν. Η ρήτρα που μπορεί να είναι άκυρη και ανίσχυρη ως προς την διατύπωσή της ερμηνεύεται, στο μέτρο του δυνατού, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις αρχικές προθέσεις των μερών, έτσι ώστε να μπορεί να αντικατασταθεί από έγκυρη ρήτρα, το αποτέλεσμα της οποίας να αντιστοιχεί όσο το δυνατόν περισσότερο στο αποτέλεσμα το οποίο τα μέρη επεδίωκαν κατά την στιγμή συνομολόγησης της άκυρης ρήτρας.

Άρθρο 11.5 - Καταγγελίες 

Κάθε καταγγελία σχετικά με τον Διαγωνισμό πρέπει να κοινοποιείται στον Διοργανωτή με συστημένη επιστολή με αποδεικτικό παραλαβής εντός δέκα ημερών από την επέλευση του γεγονότος που οδήγησε στην καταγγελία. Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, η καταγγελία θα θεωρείται αυτομάτως άκυρη και ανίσχυρη και επιπλέον θα παραγράφεται.